Idea

Prowadzenie komunikacji pomiędzy marką a klientem to ogromne wyzwanie. Przy coraz większej liczbie kanałów komunikacji, paradoksalnie coraz trudniej porozumieć się marce z jej otoczeniem. Zwiększa się świadomość przekazów reklamowych wśród odbiorców, a ich uwaga często bywa mocno rozproszona, także w mediach społecznościowych.

Nasz cel to wzmocnienie wizerunku Twojej marki i przełożenie go na biznesowy sukces firmy. Dlatego w autorski sposób przetworzyliśmy tradycyjny model działań PR. Przede wszystkim kładziemy nacisk na kontekstowość działań, a następnie skutecznie je komunikujemy – tak do mediów, jak i konsumentów.