Kampanie CSR

Programy z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu są wykorzystywane do budowania zaufania oraz pozytywnego wizerunku wśród lokalnej społeczności, w której znajduje się firma. Po stronie korzyści, płynących z realizacji strategii społecznie odpowiedzialnego biznesu, przedsiębiorcy niewątpliwie mogą umieścić: wzmacnianie wizerunku oraz budowanie świadomości, że działalność firmy jest dodatkową wartością dla jej otoczenia. Pozytywne nastawienie społeczne wobec firmy wpływa na postrzeganie jej jako sprawdzonego i wiarygodnego pracodawcy.