Strategia Synapsy Communication

Nie od dziś wiadomo, że podstawą skutecznej kampanii jest dobre planowanie. Dlatego podstawą pracy w Synapsy Communication są dobrze przygotowane strategie komunikacji. Zawierają one kompleksowe ujęcie wizerunku marki, jej grup docelowych oraz kanałów komunikacji, w obrębie których powinna się poruszać. Przygotowując strategię szczegółowo analizujemy konkurencję oraz możliwości rynkowe. Na podstawie wyciągniętych wniosków dokładnie określamy target, a następie generujemy konkretne koncepty, działania oraz rekomendacje mediowe.